Nieruchomości

 

tel. 502 957 530

tel. 503 313 338

10-418 Olsztyn

Biuro Syndyków

Tadeusz Grabowski

Kamil Grabowski

ul. Przemysłowa 2

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Trapez Sp. z o.o.

sprzeda

nieruchomość gruntową o pow. 2,749 ha (46,27 zł/m²) zabudowaną budynkiem mieszkalnym (rezydencją) o powierzchni użytkowej 402,70 m² (3158,67 zł/m²), obciążoną prawem dożywocia na rzecz osoby w wieku 78 lat, położoną w miejscowości Zyndaki 56 gm. Sorkwity, woj. warmińsko-mazurskie KW nr OL1M/00006697/5 - za cenę nie niższą niż 2/5 jej wartości oszacowania: 763.200,00 zł (wartość oszacowania: 1.908.000,00 zł).

Nieruchomość mieszkalna Zyndaki 56 gm. Sorkwity

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Trapez Sp. z o.o.

sprzeda

udział 795/1000 w niewydzielonej części nieruchomości o pow. 0,0465 ha (1095,91 zł/m²) składającej się z działki nr 18/8 zabudowanej budynkiem kamiennicy o pow. użytkowej budynku 683,46 (745,61 zł/m²) położonej w Radomiu przy ul. Żeromskiego 21, województwo mazowieckie KW nr RA1R/00000384/9 - za cenę nie niższą niż 2/5 jej wartości oszacowania: 509.600,00 zł (wartość oszacowania: 1.274.000,00 zł). Nieruchomość zasiedlona - sprzedaż z lokatorami.

Udział 795/1000 (79,5%) w kamiennicy ul. Żeromskiego 21 Radom

Finalizacja
sprzedaży

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

nieruchomość gruntową o pow. 0,3027 ha (154,60 zł/m²) ujawnioną w księdze wieczystej KW nr OL1N/00014186/0 w użytkowaniu wieczystym do dnia 15 grudnia 2095r. stanowiącą działki nr 247, 248, 249 zabudowane budynkiem mieszkalno-magazynowym o pow. 537,73m² (870,32 zł/m²) i otwartą wiatą rekreacyjną o konstrukcji drewnianej położoną w Nidzicy przy ul. Wiosennej 1, województwo warmińsko-mazurskie - za cenę nie niższą niż 1/2 jej wartość oszacowania: 468.000,00 zł. (wartość oszacowania: 936.000,00 zł).

Nieruchomość mieszkalno-magazynowa Nidzica, ul. Wiosenna 1

Finalizacja
sprzedażyW trakcie 
wyłączenia
z masy

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Warmińskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego S.A.

sprzeda

nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Olsztynie przy ul. Lawendowej KW nr OL1O/00076740/5, składającą się z działek nr 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338 obręb 156 o łącznej powierzchni 0,6284 ha (321,98 zł/m²) wraz z udziałem 20354/100000 części w drogach dojazdowych stanowiących działki nr 36/8, 36/17, 36/25 obręb 156 KW nr OL1O/00083006/0 - za cenę nie niższą niż 2.023.350,00 zł (cena zawiera podatek VAT).

Nieruchomość budowlana ul. Lawendowa Olsztyn