SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

samochód osobowy Audi A3 rok prod. 2005 nr rej. NOL 95496 VIN: WAUZZZ8P56A053750 przebieg 276.766 km - za cenę nie niższą niż 3/4 jego wartości oszacowania: 7.500,00 zł. (wartość oszacowania: 10.000,00 zł) - wymagane wadium: 500,00 zł.

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 16 czerwca 2023r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 21 czerwca 2023 o godz. 10.00.

 

Przystępujący do konkursu obowiązany jest poprzeć ofertę wadium wpłaconym najpóźniej do 16 czerwca  2023r. w wysokości 5% wartości oszacowania ruchomości, płatną na rachunek bankowy masy upadłości nr: 20 1090 2718 0000 0001 5323 0555. Oferty nie zabezpieczone przez wadium zostaną odrzucone.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Ruchomości można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Wojciechem Matwiejczyk tel. 517 360 725.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.com oraz www.syndyk.eu.

 

Tel. do syndyka 503 313 338.

Audi A3 hatchback 2005r. NOL 95496

Cena minimalna: 7.500,00 zł

 

tel. 502 957 530

tel. 503 313 338

10-418 Olsztyn

Biuro Syndyków

Tadeusz Grabowski

Kamil Grabowski

ul. Przemysłowa 2