Formularze

Wzór oferty na zakup nieruchomości stosowany w postępowaniu upadłościowym. Oferty zawierające więcej niż jedną cenę, dodatkowe zastrzeżenia lub warunki są odrzucane.

1. Formularz oferty na zakup nieruchomości

Wzór oferty na zakup ruchomości stosowany w postępowaniu upadłościowym. Oferty zawierające więcej niż jedną cenę, dodatkowe zastrzeżenia lub warunki są odrzucane.

2. Formularz oferty na zakup samochodów i ruchomości

Wzór oferty na zakup wierzytelności i praw stosowany w postępowaniu upadłościowym. Oferty zawierające więcej niż jedną cenę, dodatkowe zastrzeżenia lub warunki są odrzucane.

3. Formularz oferty na zakup wierzytelności i praw

 

tel. 502 957 530

tel. 503 313 338

10-418 Olsztyn

Biuro Syndyków

Tadeusz Grabowski

Kamil Grabowski

ul. Przemysłowa 2