tel. 502 957 530

tel. 503 313 338

10-418 Olsztyn

Biuro Syndyków

Tadeusz Grabowski

Kamil Grabowski

ul. Przemysłowa 2

Aktualności

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

zabytkowy samochód osobowy BMW 635 CSI E24 rok prod. 1987 VIN: WBAEC820708187728 nr rej. GD59G przebieg 195 399 km - za cenę nie niższą niż 3/4 jego wartości oszacowania: 37.800,00 zł (wartość oszacowania: 50.400,00 zł) - wymagane wadium: 2.520,00 zł.

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 31 maja 2024r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 5 czerwca 2024r. o godz. 10.00.

 

Przystępujący do konkursu obowiązany jest poprzeć ofertę wadium wpłaconym najpóźniej do 31 maja 2024r. w wysokości 5% wartości oszacowania ruchomości, płatną na rachunek bankowy masy upadłości nr: 31 1600 1462 1732 8854 9000 0001. Oferty nie zabezpieczone przez wadium zostaną odrzucone.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.com oraz www.syndykolsztyn.eu.

 

Pojazd można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Jakubem Borowik tel. 692 111 753.

 

Tel. do syndyka 503 313 338.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

samochód osobowy Cadillac XTS rok prod. 2014 VIN: 2G61L5S3XE9301312 nr rej. CB 804JP przebieg 154 640 km - za cenę nie niższą niż 3/4 jego wartości oszacowania: 49.125,00 zł (wartość oszacowania: 65.500,00 zł) - wymagane wadium: 3.275,00 zł.

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 31 maja 2024r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 5 czerwca 2024r. o godz. 10.00.

 

Przystępujący do konkursu obowiązany jest poprzeć ofertę wadium wpłaconym najpóźniej do 31 maja 2024r. w wysokości 5% wartości oszacowania ruchomości, płatną na rachunek bankowy masy upadłości nr: 31 1600 1462 1732 8854 9000 0001. Oferty nie zabezpieczone przez wadium zostaną odrzucone.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.com oraz www.syndykolsztyn.eu.

 

Pojazd można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Jakubem Borowik tel. 692 111 753.

 

Tel. do syndyka 503 313 338.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

samochód osobowy Mercedes Benz SL 500 R129 rok prod. 1998 VIN: WDBFA67F6WF161946 nr rej. B54V przebieg 199 330 km - za cenę nie niższą niż 3/4 jego wartości oszacowania: 34.800,00 zł (wartość oszacowania: 46.400,00 zł) - wymagane wadium: 2.320,00 zł.

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 31 maja 2024r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 5 czerwca 2024r. o godz. 10.00.

 

Przystępujący do konkursu obowiązany jest poprzeć ofertę wadium wpłaconym najpóźniej do 31 maja 2024r. w wysokości 5% wartości oszacowania ruchomości, płatną na rachunek bankowy masy upadłości nr: 31 1600 1462 1732 8854 9000 0001. Oferty nie zabezpieczone przez wadium zostaną odrzucone.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.com oraz www.syndykolsztyn.eu.

 

Pojazd można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Jakubem Borowik tel. 692 111 753.

 

Tel. do syndyka 503 313 338.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

samochód osobowy Lexus LS460 F4 rok prod. 2007 VIN: JTHBL46F405033040 nr rej. KNS 6748F przebieg 455 429 km - za cenę nie niższą niż 3/4 jego wartości oszacowania: 24.225,00 zł (wartość oszacowania: 32.300,00 zł) - wymagane wadium: 1.615,00 zł.

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 31 maja 2024r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 5 czerwca 2024r. o godz. 10.00.

 

Przystępujący do konkursu obowiązany jest poprzeć ofertę wadium wpłaconym najpóźniej do 31 maja 2024r. w wysokości 5% wartości oszacowania ruchomości, płatną na rachunek bankowy masy upadłości nr: 31 1600 1462 1732 8854 9000 0001. Oferty nie zabezpieczone przez wadium zostaną odrzucone.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.com oraz www.syndykolsztyn.eu.

 

Pojazd można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Jakubem Borowik tel. 692 111 753.

 

Tel. do syndyka 503 313 338.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

1. udział 1/3 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położnej w obrębie Szkody, gmina Biała Piska składającej się z działki nr 7/15 o powierzchni 1,2502 Ha ujawnionej w KW nr OL1P/00025237/5 wraz z udziałem 1/3 części w prawie własności działki nr 7/18  o powierzchni 0,0626 Ha ujawnionej w KW nr OL1P/00025232/0 stanowiącej drogę dojazdową - za cenę nie niższą niż 3/4 ich wartości oszacowania: 12.780,00 zł (wartość oszacowania: 17.160,00 zł).

2. udział 1/3 części w prawie własności nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 191/12, 191/14, 191/15 o łącznej powierzchni 1,4000 Ha ujawnionych w KW nr OL1P/00025029/4 położonych w obrębie Zalesie, gmina Biała Piska, zabudowanych budynkiem produkcyjno-gospodarczym o pow. ok. 301 m² - za cenę nie niższą niż 3/4 ich wartości oszacowania: 35.421,00 zł (wartość oszacowania: 47.228,00 zł).

 

Na nieruchomości należy składać osobne oferty. Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 24 maja 2024r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 29 maja 2024r. o godz. 10.00.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.eu oraz www.syndykolsztyn.com.

 

Tel. do syndyka 502 957 530.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

udział 1/3 części w nieruchomości zabudowanej o pow. 0,0666 Ha składającej się z działki nr 32 ujawnionej w KW nr ZA1Z/00005942/6 położonej w Zamościu przy ul. Związkowej 16 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 63,76 m² - za cenę nie niższą niż jej wartość oszacowania: 79.334,00 zł (wartość oszacowania: 119.000,00 zł).

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 24 maja 2024r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 29 maja 2024r. o godz. 10.30.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Romanem Dybka tel. 602 507 785.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.eu oraz www.syndykolsztyn.com.

 

Tel. do syndyka 502 957 530.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

OZE PROJEKT S.A. oraz OZE PROJEKT CIEPŁO SP. Z O.O.

sprzeda

skład ruchomości, materiałów i narzędzi przeznaczonych do zakładania instalacji fotowoltaicznych, pompy ciepła różne modele, klimatyzatory, panele fotowoltaiczne, inwertery, rekuperatory oraz narzędzia pomiarowe, instalatorskie, budowlane, sprzęt komputerowy i biurowy - za cenę nie niższą niż 3/4 ich wartości oszacowania: 546.247,50 zł (wartość oszacowania: 728.330,00 zł).  Cena zawiera podatek VAT 23%.

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 5 lipca 2024r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 10 lipca 2024r. o godz. 10.00.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Szczegółowy wykaz i zdjęcia poszczególnych ruchomości oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.com oraz www.syndykolsztyn.eu.

 

Tel. do syndyka 503 313 338.