tel. 502 957 530

tel. 503 313 338

10-418 Olsztyn

Biuro Syndyków

Tadeusz Grabowski

Kamil Grabowski

ul. Przemysłowa 2

Aktualności

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

OZE Projekt S.A.

sprzeda

samochód osobowy Fiat Tipo 1,4 LPG rok prod. 2018 VIN: ZFA35600006M25565 nr rej. NO 2231U przebieg 131.018 km - za cenę nie niższą niż jego wartość oszacowania: 30.750,00 zł - wymagane wadium: 1.537,50 zł. 

 

Podana cena zawiera podatek VAT 23%. Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 22 września 2023r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 27 września 2023 o godz. 10.00.

 

Przystępujący do konkursu obowiązany jest poprzeć ofertę wadium wpłaconym najpóźniej do 22 września 2023r. w wysokości 5% wartości oszacowania ruchomości, płatną na rachunek bankowy masy upadłości nr: 45 1600 1462 1817 0408 7000 0001. Oferty nie zabezpieczone przez wadium zostaną odrzucone.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.com oraz www.syndyk.eu.

 

Tel. do syndyka 503 313 338.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

OZE Projekt S.A.

sprzeda

samochód osobowy Fiat Tipo 1,4 LPG rok prod. 2019 VIN: ZFA35600006M84867 nr rej. NO 2219U przebieg 124.630 km - za cenę nie niższą niż jego wartość oszacowania: 35.670,00 zł - wymagane wadium: 1.783,50 zł. 

 

Podana cena zawiera podatek VAT 23%. Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 22 września 2023r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 27 września 2023 o godz. 10.00.

 

Przystępujący do konkursu obowiązany jest poprzeć ofertę wadium wpłaconym najpóźniej do 22 września 2023r. w wysokości 5% wartości oszacowania ruchomości, płatną na rachunek bankowy masy upadłości nr: 45 1600 1462 1817 0408 7000 0001. Oferty nie zabezpieczone przez wadium zostaną odrzucone.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.com oraz www.syndyk.eu.

 

Tel. do syndyka 503 313 338.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

OZE Projekt S.A.

sprzeda

samochód osobowy Fiat Tipo 1,4 LPG rok prod. 2019 VIN: ZFA35600006N08039 nr rej. NO 2944U przebieg 135.618 km - za cenę nie niższą niż jego wartość oszacowania: 36.285,00 zł - wymagane wadium: 1.814,25 zł. 

 

Podana cena zawiera podatek VAT 23%. Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 22 września 2023r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 27 września 2023 o godz. 10.00.

 

Przystępujący do konkursu obowiązany jest poprzeć ofertę wadium wpłaconym najpóźniej do 22 września 2023r. w wysokości 5% wartości oszacowania ruchomości, płatną na rachunek bankowy masy upadłości nr: 45 1600 1462 1817 0408 7000 0001. Oferty nie zabezpieczone przez wadium zostaną odrzucone.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.com oraz www.syndyk.eu.

 

Tel. do syndyka 503 313 338.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

OZE Projekt S.A.

sprzeda

samochód osobowy Fiat Tipo 1,4 LPG rok prod. 2019 VIN: ZFA35600006N05304 nr rej. NO 2945U przebieg 119.869 km - za cenę nie niższą niż jego wartość oszacowania: 33.825,00 zł - wymagane wadium: 1.691,25 zł. 

 

Podana cena zawiera podatek VAT 23%. Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 22 września 2023r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 27 września 2023 o godz. 10.00.

 

Przystępujący do konkursu obowiązany jest poprzeć ofertę wadium wpłaconym najpóźniej do 22 września 2023r. w wysokości 5% wartości oszacowania ruchomości, płatną na rachunek bankowy masy upadłości nr: 45 1600 1462 1817 0408 7000 0001. Oferty nie zabezpieczone przez wadium zostaną odrzucone.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.com oraz www.syndyk.eu.

 

Tel. do syndyka 503 313 338.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

OZE Projekt S.A.

sprzeda

samochód osobowy Fiat Tipo 1,4 LPG rok prod. 2018 VIN: ZFA35600006M13628 nr rej. NO 5471T przebieg 278.092 km - za cenę nie niższą niż jego wartość oszacowania: 22.140,00 zł - wymagane wadium: 1.107,00 zł. 

 

Podana cena zawiera podatek VAT 23%. Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 22 września 2023r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 27 września 2023 o godz. 10.00.

 

Przystępujący do konkursu obowiązany jest poprzeć ofertę wadium wpłaconym najpóźniej do 22 września 2023r. w wysokości 5% wartości oszacowania ruchomości, płatną na rachunek bankowy masy upadłości nr: 45 1600 1462 1817 0408 7000 0001. Oferty nie zabezpieczone przez wadium zostaną odrzucone.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.com oraz www.syndyk.eu.

 

Tel. do syndyka 503 313 338.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

OZE Projekt S.A.

sprzeda

samochód osobowy Fiat Tipo 1,4 LPG rok prod. 2018 VIN: ZFA35600006M11525 nr rej. NO 7842T przebieg 176.512 km - za cenę nie niższą niż jego wartość oszacowania: 34.440,00 zł - wymagane wadium: 1.722,00 zł. 

 

Podana cena zawiera podatek VAT 23%. Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 22 września 2023r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 27 września 2023 o godz. 10.00.

 

Przystępujący do konkursu obowiązany jest poprzeć ofertę wadium wpłaconym najpóźniej do 22 września 2023r. w wysokości 5% wartości oszacowania ruchomości, płatną na rachunek bankowy masy upadłości nr: 45 1600 1462 1817 0408 7000 0001. Oferty nie zabezpieczone przez wadium zostaną odrzucone.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.com oraz www.syndyk.eu.

 

Tel. do syndyka 503 313 338.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

OZE Projekt S.A.

sprzeda

samochód ciężarowy Fiat Ducato 3,0D rok prod. 2014 VIN: ZFA25000002739863 nr rej. NO 2381U przebieg 597.581 km - za cenę nie niższą niż jego wartość oszacowania: 35.670,00 zł - wymagane wadium: 1.783,50 zł. 

 

Podana cena zawiera podatek VAT 23%. Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 22 września 2023r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 27 września 2023 o godz. 10.00.

 

Przystępujący do konkursu obowiązany jest poprzeć ofertę wadium wpłaconym najpóźniej do 22 września 2023r. w wysokości 5% wartości oszacowania ruchomości, płatną na rachunek bankowy masy upadłości nr: 45 1600 1462 1817 0408 7000 0001. Oferty nie zabezpieczone przez wadium zostaną odrzucone.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.com oraz www.syndyk.eu.

 

Tel. do syndyka 503 313 338.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

OZE Projekt S.A.

sprzeda

samochód ciężarowy Opel Vivaro 1,6D rok prod. 2018 VIN: W0VF7G600KV62584 nr rej. NO 5472T przebieg 182.822 km - za cenę nie niższą niż jego wartość oszacowania: 70.110,00 zł - wymagane wadium: 3.505,50 zł. 

 

Podana cena zawiera podatek VAT 23%. Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 22 września 2023r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 27 września 2023 o godz. 10.00.

 

Przystępujący do konkursu obowiązany jest poprzeć ofertę wadium wpłaconym najpóźniej do 22 września 2023r. w wysokości 5% wartości oszacowania ruchomości, płatną na rachunek bankowy masy upadłości nr: 45 1600 1462 1817 0408 7000 0001. Oferty nie zabezpieczone przez wadium zostaną odrzucone.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.com oraz www.syndyk.eu.

 

Tel. do syndyka 503 313 338.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

OZE Projekt S.A.

sprzeda

samochód ciężarowy Opel Combo Van 1,6D rok prod. 2018 VIN: W0L6VZN1BJ9641224 nr rej. NO 0287T przebieg 170.930 km - za cenę nie niższą niż jego wartość oszacowania: 35.670,00 zł - wymagane wadium: 1.783,50 zł. 

 

Podana cena zawiera podatek VAT 23%. Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 22 września 2023r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 27 września 2023 o godz. 10.00.

 

Przystępujący do konkursu obowiązany jest poprzeć ofertę wadium wpłaconym najpóźniej do 22 września 2023r. w wysokości 5% wartości oszacowania ruchomości, płatną na rachunek bankowy masy upadłości nr: 45 1600 1462 1817 0408 7000 0001. Oferty nie zabezpieczone przez wadium zostaną odrzucone.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.com oraz www.syndyk.eu.

 

Tel. do syndyka 503 313 338.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

samochód osobowy Renault Laguna rok prod. 2002 VIN: VF1KG0M0527183055 nr rej. NSZ WR25 przebieg 180.830 km - za cenę nie niższą niż jego wartość oszacowania: 2.300,00 zł - wymagane wadium: 115,00 zł. 

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 6 października 2023r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 11 października 2023 o godz. 10.00.

 

Przystępujący do konkursu obowiązany jest poprzeć ofertę wadium wpłaconym najpóźniej do 6 października 2023r. w wysokości 5% wartości oszacowania ruchomości, płatną na rachunek bankowy masy upadłości nr: 98 1140 1111 0000 4643 4300 1007. Oferty nie zabezpieczone przez wadium zostaną odrzucone.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.eu oraz www.syndyk.eu.

 

Pojazd można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Krzysztofem Piekarskim tel. 574 379 788.

 

Tel. do syndyka 502 957 530.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

samochód osobowy Volkswagen Passat rok prod. 1997 VIN: WVWZZZ3BZVP073737 nr rej. NOL 2201C przebieg 313.053 km - za cenę nie niższą niż jego wartość oszacowania: 3.300,00 zł - wymagane wadium: 165,00 zł. 

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 6 października 2023r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 11 października 2023 o godz. 10.00.

 

Przystępujący do konkursu obowiązany jest poprzeć ofertę wadium wpłaconym najpóźniej do 6 października 2023r. w wysokości 5% wartości oszacowania ruchomości, płatną na rachunek bankowy masy upadłości nr: 85 1140 1111 0000 4643 4300 1047. Oferty nie zabezpieczone przez wadium zostaną odrzucone.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.eu oraz www.syndyk.eu.

 

Pojazd można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Pawłem Urbanik tel. 798 748 917.

 

Tel. do syndyka 502 957 530.