tel. 502 957 530

tel. 503 313 338

10-418 Olsztyn

Biuro Syndyków

Tadeusz Grabowski

Kamil Grabowski

ul. Przemysłowa 2

Aktualności

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Warmińskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego S.A.

sprzeda

nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Olsztynie przy ul. Lawendowej KW nr OL1O/00076740/5, składającą się z działek nr 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338 obręb 156 o łącznej powierzchni 0,6284 ha (321,98 zł/m²) wraz z udziałem 20354/100000 części w drogach dojazdowych stanowiących działki nr 36/8, 36/17, 36/25 obręb 156 KW nr OL1O/00083006/0 - za cenę nie niższą niż 1.264.800,00 zł (wartość oszacowania: 1.686.400,00 zł).

 

Podana cena zawiera podatek VAT 23%. Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora Siginek (Podkówka) zgodnie z którym, przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub w zabudowie bliźniaczej.

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 1 grudnia 2023r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 6 grudnia 2023r. o godz. 10.00.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.eu oraz www.syndyk.eu.

 

Tel. do syndyka 502 957 530.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

 

samochód osobowy SAAB 9-3 rok produkcji 2009, VIN: YS3FB56V091020348, nr rej. NO 263AA przebieg 271 797 km - za cenę nie niższą niż 11.500,00 zł - wymagane wadium: 575,00 zł. 

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 1 grudnia 2023r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 6 grudnia 2023 o godz. 10.00.

 

Przystępujący do konkursu obowiązany jest poprzeć ofertę wadium wpłaconym najpóźniej do 1 grudnia 2023r. w wysokości 5% wartości oszacowania ruchomości, płatną na rachunek bankowy masy upadłości nr: 91 1140 1111 0000 4643 4300 1036. Oferty nie zabezpieczone przez wadium zostaną odrzucone.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.eu oraz www.syndyk.eu.

 

Pojazd można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Adamem Fijałkowskim tel. 515 868 680.

 

Tel. do syndyka 502 957 530.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

samochód osobowy Renault Laguna rok prod. 2002 VIN: VF1KG0M0527183055 nr rej. NSZ WR25 przebieg 180.830 km - za cenę nie niższą niż 1/4 jego wartość oszacowania: 575,00 zł (wartość oszacowania: 2.300,00 zł) - wymagane wadium: 115,00 zł. 

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 15 grudnia 2023r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 20 grudnia 2023 o godz. 10.00.

 

Przystępujący do konkursu obowiązany jest poprzeć ofertę wadium wpłaconym najpóźniej do 20 grudnia 2023r. w wysokości 5% wartości oszacowania ruchomości, płatną na rachunek bankowy masy upadłości nr: 98 1140 1111 0000 4643 4300 1007. Oferty nie zabezpieczone przez wadium zostaną odrzucone.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.eu oraz www.syndyk.eu.

 

Pojazd można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Krzysztofem Piekarskim tel. 574 379 788.

 

Tel. do syndyka 502 957 530.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

lokal mieszkalny położony w Kętrzynie przy ul. Poznańskiej 23/69 o pow. użytkowej 38,70 m² (3.546,51 zł/m²) KW nr OL1K/00038471/6 wraz z udziałem 12/1000 części wspólnej budynku i gruntu, dla którego urządzona jest księga wieczysta KW nr OL1K/00012355/9 - za cenę nie niższą niż 3/4 jej wartości oszacowania: 137.250,00 zł (wartość oszacowania: 183.000,00 zł).

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 15 grudnia 2023r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 20 grudnia 2023r. o godz. 10.30.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Ewą Kowalską tel. 502 082 592

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.eu oraz www.syndyk.eu.

 

Tel. do syndyka 502 957 530.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Grabowskiego 6/25 o pow. użytkowej 40,60 m² (4.433,49 zł/m²) KW nr OL1L/00015318/0 - za cenę nie niższą niż 135.000,00 zł (wartość oszacowania: 180.000,00 zł).

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 5 stycznia 2024r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 10 stycznia 2024r. o godz. 10.00.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Justyną Zajnowską tel. 572 016 970

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.eu oraz www.syndyk.eu.

 

Tel. do syndyka 502 957 530.