SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

OZE PROJEKT S.A. oraz OZE PROJEKT CIEPŁO SP. Z O.O.

sprzeda

skład ruchomości, materiałów i narzędzi przeznaczonych do zakładania instalacji fotowoltaicznych, pompy ciepła różne modele, klimatyzatory, panele fotowoltaiczne, inwertery, rekuperatory oraz narzędzia pomiarowe, instalatorskie, budowlane, sprzęt komputerowy i biurowy - za cenę nie niższą niż 3/4 ich wartości oszacowania: 546.247,50 zł (wartość oszacowania: 728.330,00 zł).  Cena zawiera podatek VAT 23%.

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 5 lipca 2024r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 10 lipca 2024r. o godz. 10.00.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Szczegółowy wykaz i zdjęcia poszczególnych ruchomości oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.com oraz www.syndykolsztyn.eu.

 

Tel. do syndyka 503 313 338.

Panele, pompy, narzędzia, mierniki, komputery

Cena minimalna: 546.247,50 zł

 

tel. 502 957 530

tel. 503 313 338

10-418 Olsztyn

Biuro Syndyków

Tadeusz Grabowski

Kamil Grabowski

ul. Przemysłowa 2