Zespół i prowadzone postępowania 

Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny

Tadeusz Grabowski

Licencja nr 65

wydana przez Ministerstwo Sprawiedliwości

tel. 502 957 530

grabowski.syndyk@o2.pl

Doradca Restrukturyzacyjny

Kamil Grabowski

Licencja nr 1383

wydana przez Ministerstwo Sprawiedliwości

BIURO SYNDYKA

ul. Przemysłowa 2

10-418 Olsztyn

tel. 503 313 338

syndyk.grabowski@o2.pl

BIURO SYNDYKA

ul. Przemysłowa 2

10-418 Olsztyn

 

tel. 502 957 530

tel. 503 313 338

10-418 Olsztyn

Biuro Syndyków

Tadeusz Grabowski

Kamil Grabowski

ul. Przemysłowa 2