Przydatne linki

Wyszukiwarka Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy

Wyszukiwarka Miejsca Przechowywania Dokumentacji Osobowej i Płacowej

Wyszukiwarka REGON Głównego Urzędu Statystycznego

Wyszukiwarka Krajowego Rejestru

Sądowego

Wyszukiwarka Ksiąg Wieczystych

Wyszukiwarka Doradców

Restrukturyzacyjnych

Strona Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Sąd Rejonowy w Olsztynie Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Strona Ministerstwa Sprawiedliwości

Filmy instruktażowe PRS - KRZ

Portal Rejestrów Sądowych

Krajowy Rejestr Zadłużonych

Portal Informacyjny Sądów Powszechnych

 

tel. 502 957 530

tel. 503 313 338

10-418 Olsztyn

Biuro Syndyków

Tadeusz Grabowski

Kamil Grabowski

ul. Przemysłowa 2